Eet smakelijk!

Tussenschoolse opvang op De Meander

Er is een mogelijkheid tot overblijven op maandag, dinsdag en donderdag. Het overblijven zal plaatsvinden op de leerpleinen in de school.

Naast de lijst met vaste overblijfkinderen is er ook een lijst waarop de ouders/kinderen kunnen aangeven wanneer hun kind op school blijft eten. De kosten van TSO zijn komend jaar € 1,50 per keer.

Er zijn ook strippenkaarten te koop:
10 strippen voor € 15,-
24 strippen voor € 35,-

Deze strippenkaarten waarmee de leerlingen kunnen overblijven, worden via de bank betaald. U kunt het gewenste bedrag overmaken op bankrekeningnumer NL24RABO0147427886 tnv De Meander met duidelijke vermelding van de namen van uw kinderen.
De overblijfmoeders zorgen dan dat de dinsdag na betaling de kaarten voor uw kinderen klaarliggen op school.

De strippenkaarten blijven op school, als de kaart vol is wordt deze meegegeven in de broodtrommel.
De kaarten worden daarnaast los verkocht op dinsdagochtend op het leerplein van de middenbouw.

Voor vragen kunt u terecht bij de coördinator TSO
Sabine Broekman telefoon: 06 38104001