De schoolgids

De schoolgids wil u informeren over de identiteit, het onderwijsconcept en de organisatie van onze basisschool. Daarnaast willen wij u een beeld schetsen van de manier waarop wij dit in de praktijk brengen. Wij doen dit door deze gids in drie delen aan u te presenteren. In deel één vertellen we wie we zijn als school, hier vindt u de visie, missie en werkwijze van de school. In het tweede deel informeren wij u over wat wij in het vorig schooljaar hebben gedaan (een soort jaarverslag) en in het derde deel vindt u wat we in het huidige schooljaar gaan doen.

Klik hier en u opent de schoolgids.